Business Analytics și Managementul Informațiilor
            Twitter


CRITERII DE ADMITERE 2024:

  • 50 % media generală a anilor de studiu nivel licență
  • 25 % media examenului de licență
  • 25 % nota la proba de admitere

Tematica şi metodologia pentru examenul de admitere la masterat

Forma probei de admitere: Interviu tematic pe baza proiectului de dezvoltare de aplicaţie informatică

Candidații vor include în dosarul de concurs o propunere de proiect de dezvoltare a unei aplicații informatice / teme de cercetare și un Curriculum Vitae. Propunerea de proiect trebuie să se încadreze tematic în domeniul Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.


Informații suplimentare privind proba de admitere

Aplicația, doar cu titlu de propunere, poate fi atât o extensie a unui produs software dezvoltat anterior de candidat (recomandat), cât și o aplicație nouă, care să fie corelată cu competențele pe care candidatul urmărește să le dobândească prin înscrierea la masterat şi ambiţiile de dezvoltare în continuarea programului absolvit. În cazul proiectului de cercetare, candidatul va dovedi afinitatea și preocuparea pentru domeniul pe care îşi propune să-l studieze mai amănunțit în cadrul masteratului și eventualele metode de cercetare cu care este deja familiarizat.

Conform programării, studenţii se vor prezenta la data, ora şi sala precizată pentru a susţine această probă. Aceasta constă în prezentarea succintă, fără vreun format impus, a propunerii/proiectului, urmată de întrebări din partea comisiei de admitere.

Discuţia se poate axa pe modul în care s-a făcut planificarea implementării proiectului, arhitectura aplicației propuse sau metoda de cercetare propusă, obiective, beneficii și nevoi pe care propunerea le poate soluţiona, „ingrediente” tehnologice pe care candidatul doreşte să le utilizeze, experienţa pe care o are cu acele „ingrediente” şi legătura lor cu masteratul la care aplică, realismul calendarului de implementare și înțelegerea provocărilor/obstacolelor proiectului.

La susţinere, candidaţii pot folosi propriile calculatoare pentru a rula prezentarea.

Grilă de evaluare:

  • Calitatea şi nivelul de detaliu al prezentării - 4p
  • Caracterul inovativ al proiectului - 2p
  • Răspunsuri la întrebările comisiei - 4p

  • Total 10 p

Mai multe informații privind admiterea:

Format și instrucțiuni proiect de dezvoltare aplicație informatică admitere master - limba română

https://econ.ubbcluj.ro/admitere/2024/iulie/admitere-masterat.php
https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/master/stiinte_economice#locuri
Copyright © July, 2024 FSEGA-UBB. All rights reserved. Copyright Notice.