Business Analytics și Managementul Informațiilor
            Twitter

Semestrul 1 (30 credite)
 • Metode de analiză a proceselor și deciziilor
 • Introducere în Business Analytics
 • Dezvoltare de sisteme de tip Big Data
 • Managementul proiectelor de Business Analytics
 • Comunicare interculturală în afaceri*

Semestrul 2 (30 credite)
 • Tehnologii semantice și de raționare automat
 • Analiza riscurilor și deciziilor în ingineria produselor software
 • Aplicații web pentru crearea și dezvoltarea afacerilor online
 • Metode predictive de Data Mining
 • Aspecte socio-umane ale transformării digitale

Semestrul 3 (30 credite)
 • Analiza riscului de securitate cibernetică
 • Auditul sistemelor informaționale
 • Deep learning și Big Data Analytics
 • Sisteme ERP postmoderne
 • Proiectarea sistemelor de inteligență artificială

Semestrul 4 (30 credite)
 • Practică (Sisteme informatice și instrumente
 • Business Analytics)
 • Cercetare științifică pentru elaborarea lucrării de disertație**
 • Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație


Disciplină opțională 1

 • Teoria jocurilor cu aplicații
 • Tehnici avansate de căutare și optimizare
 • Sisteme integrate avansate pentru afaceri
 • Asigurarea calității software

Disciplină opțională 2
 • Cloud computing
 • Sisteme distribuite
 • Management de produs aplicat în IT
 • Interacţiunea om-calculator și managementul experienței front-endPrezentări discipline opționale
Copyright © June, 2024 FSEGA-UBB. All rights reserved. Copyright Notice.