Business Analytics și Managementul Informațiilor
            Twitter

În cadrul acestui program studenții vor învăța cum să aplice în practică concepte din domeniul Business Analytics și să realizeze predicții folosind tehnici de machine learning. Vor parcurge prin intermediul mai multor cursuri de bază etape din gestiunea proiectelor Big Data, din faza de analiză și proiectare, apoi implementare prin tehnologii și unelte software dedicate, până la audit informațional și securitate cibernetică.

Masteratul se întinde pe durata a 4 semestre, dintre care primele două conțin cursuri de fundamentare a specializării, semestrul al treilea cuprinde cursuri de specialitate, iar ultimul semestru permite supra- specializarea pe una din cele două direcții: Business Analytics și Cercetări Operaționale sau Managementul Informației și al Sistemelor.

Copyright © April, 2024 FSEGA-UBB. All rights reserved. Copyright Notice.