Business Analytics și Managementul Informațiilor
            Twitter

Absolvenții acestui program vor fi pregătiți să se confrunte cu provocările unui mediu profesional dominat de Big Data și să recunoască oportunitățile pe care acesta le oferă. Vor avea capacitatea de a utiliza metodele și uneltele software specifice în diverse domenii: tehnologie, management, servicii financiare, producție, sănătate și altele. Absolvenții pot avea roluri ce implică analiza de date, programare, consultanță sau optimizarea deciziilor.

Prin abordarea unor discipline în colaborare cu actori recunoscuți în domeniu – Introducere în Business Analytics, Metode predictive de Data Mining, Deep learning și Big Data Analytics (SAS), Management de produs aplicat în IT (Betfair), Sisteme ERP postmoderne (NTT Data, TH Invest, ASiS ERP) – se asigură competențele de specialitate, atât de necesare în contextul actual.

Pe parcursul studiilor, studenții vor utiliza o serie de tehnologii și aplicații cerute de piață și de domeniu, precum: Python, Java, SAS Viya, SAS Enterprise Miner, NodeJS, Tensor Flow, SAP sau LLMs (Chat GPT, Google Gemini).

Copyright © May, 2024 FSEGA-UBB. All rights reserved. Copyright Notice.