Business Analytics și Managementul Informațiilor
            Twitter

Business Analytics și Managementul Informațiilor


 

UBB, împreună cu SAS şi Betfair, lansează programul de master „Business Analytics și Managementul Informațiilor”.

Începând cu anul universitar 2022-2023, Facultatea de Ştiinţe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) include în oferta de studii programul de masterat Business Analytics și Managementul Informațiilor. Prin parteneriatul cu SAS şi Betfair, studenții înscriși vor deprinde competențe tehnice în domeniul Business Analytics dublate de certificări academice valorificabile în industrie.

Născut din exigența cerințelor mediului de afaceri și pieței muncii, masteratul își pregătește absolvenții pentru profesiile prezentului, dar și ale viitorului imediat, precum: Business Analytics Specialist, Business Intelligence Specialist, Data Scientist, Data Engineer, Big Data and Cloud Analyst, IT Project/Program Manager, sau Developer.

Profesiile din domeniul analizei datelor au fost evidențiate în raportul Forumului Economic Mondial din 2020, intitulat “The Future of Jobs”, ca având cea mai mare creștere a cererii în toate domeniile. Practic, în tot mai multe organizații se implementează sisteme decizionale bazate pe date, așadar capacitatea angajaților de a analiza date și a trage concluzii a devenit indispensabilă.

Pregătirea academică în domeniul Business Analytics înseamnă, pe scurt, crearea capacității absolvenților de a lucra cu date reale din diverse domenii de activitate, de a construi modele pentru a înțelege sensul acelor date, de a folosi diverse pachete software specializate în analiza datelor și de a putea livra soluții potrivite pentru probleme reale.

Programul de master se bucură de un parteneriat strategic cu SAS – lider global în soluții software de analytics, studenții beneficiind astfel de o suită de resurse tehnice și educaționale, precum și de un avantaj competitiv pe piața muncii. SAS a oferit UBB-FSEGA capacitatea de a acorda studenților absolvenți ai programului Business Analytics și Managementul Informațiilor calificările SAS Big Data Analytics și SAS Advanced Business Analytics, în funcție de configurația cursurilor urmate. Astfel, studenții vor putea obține atât diploma programului de studiu, cât și această calificare tehnică, fiindu-le certificată expertiza în realizarea de analize avansate de date folosind produsele SAS. Colaborarea în domeniul curriculei academice de profil este întărită de asocierea cu un exponent de top al mediului de afaceri local, şi anume Betfair Romania Development.

Copyright © July, 2024 FSEGA-UBB. All rights reserved. Copyright Notice.