Business Analytics și Managementul Informațiilor
            Twitter

Programul are ca obiectiv pregătirea studenților în domeniul Business Analytics (BA) prin cele două direcții de supra-specializare ale sale: Business Analytics și Cercetări Operaționale, respectiv Managementul Informației și al Sistemelor. Creat ca o punte între absolvenții cu pregătire IT și mediul real de afaceri, aliniat la curricula programelor de profil din universități de referință și având certificare academică SAS în Big Data Analytics și Advanced Business Analytics, masteratul își propune dezvoltarea unor aptitudini analitice cu aport de plus valoare în organizații.

Copyright © July, 2024 FSEGA-UBB. All rights reserved. Copyright Notice.