Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
      Licenta Bologna
      Linia romana
      Linia maghiara
     L Hírek
     L Felvételi információk
     L Kar vezetősége
     L Kari tanacs
     L Kar bemutató
     L Órarend
     L Mesteri képzés
     L Kutatás
    L ERASMUS program
     L Titkárság
     L KUTV
     L Útmutató
     L Opcionális Tárgyak
     L Intézetek
      Linia germana
      Studii in limba engleza
      Studii in limba franceza
      Masterat Bologna
      Doctorat - scoala doctorala
      IDFR
      Program CIMA
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice
 
 

Sandu Frunză, Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii, Lumen, 2015
vezi si alte aparitii editoriale

Google+ Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA

ERASMUS program

1. Mi az ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS PROGRAM?


2006. november 24-én közölték az Európai Unió Hivatalos Lapjában azt a döntést, amelynek nyomán létrejött az Európai Bizottság új programja az oktatás és szakképzés területén: az ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS (LIFE LONG LEARNING, LLP) PROGRAM (2007/2013).

Az új program négy ágazati programra bomlik: COMENIUS (gimnáziumi oktatás), ERASMUS (egyetemi oktatás), LEONARDO DA VINCI (szakképzés) és GRUNDTVIG (felnőttképzés). Az LLP egy transzverzális program (4 nagy cselekvési területtel: fejlesztési politika, nyelvhasználati politika, új információs és kommunikációs technológiák, az eredmények ismertetése és felhasználása), és a Jean Monnet program egészíti ki, amely olyan, az európai integrációra összpontosító intézményeket és tevékenységeket támogat, mint pl.: a Jean Monnet cselekvési program, operatív pályázatok intézmények számára, operatív pályázatok az oktatás és szakképzés terén tevékenykedő európai szervezetek számára.

1.1. ERASMUS


Az ERASMUS (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) az ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS összetevője, amely a felsőoktatást célozza, és amely felújított és kiterjesztett formában folytatja az Európai Közösség hallgatói mobilitási programját és a SOCRATES programot.

Az ERASMUS specifikus célkitűzései
• egységes európai felsőoktatási térség kialakításának támogatása
• az innovációs folyamatokhoz való hozzájárulás a felsőoktatás és szakképzés mellett

Operatív célkitűzések:
• a hallgatói és oktatói mobilitás mértékének és minőségének növelése, valamint annak elősegítése, hogy 2012-ig az ERASMUS-ban résztvevő diákok száma haladja meg a 3 millió főt
• az európai felsőoktatási intézmények többoldalú együttműködésének számszerű és minőségi javítása
• az Európában megszerezhető szakképzések és a felsőoktatás közötti összeférhetőség és transzparencia növelése
• a felsőoktatási intézmények és a vállalatok közötti együttműködés mennyiségi és minőségi javítása
• az innovációs praktikák fejlesztése az oktatásban és képzésben, valamint ezek átadása a résztvevő tagállamok között
• az ICT ágazat, szolgáltatások, pedagógia és az élethosszig tartó tanulás gyakorlata innovációs tartalmának fejlesztése.

Ezen célkitűzések megvalósítása érdekében az egyetemek célja az Európai Unió felsőoktatási intézményeivel való közös programok kifejlesztése kölcsönösségi alapon, kétoldalú ERASMUS egyezmények alapján.

Az ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS Program koordinációja:
• Nemzetközi szinten: Technikai Segítségnyújtási Iroda (TAO, Technical Assistance Office) SOCRATES & YOUTH Bruxelles az Európai Bizottság keretében;
• Országos szinten: Az oktatás és szakképzés terén zajló Közösségi Programokért felelős Nemzeti Ügynökség;
• A Babes-Bolyai Tudományegyetem szintjén: A Nemzetközi Együttműködések Központja – Közösségi Programok Irodája.

TEVÉKENYSÉG TÍPUSOK


• Hallgatói mobilitás
• Hallgatók elhelyezése
• Oktatói mobilitás
• Az oktatók és az adminisztratív személyzet képzése
• Intenzív Programok
• Intenzív nyelvtanfolyamok (EILC)
• A mobilitások megszervezése
• A tanulmányi programok kifejlesztése
• Az egyetemek és vállalatok közötti együttműködés
• A felsőoktatás modernizációja
• Virtuális Campusok
• Tematikus hálózatok
• Kiegészítő intézkedések

HALLGATÓI MOBILITÁS


Az ERASMUS hallgatói mobilitások céljai:
• a diákok hozzásegítése hogy oktatás, nyelvtudás és kultúra szempontjából részesülhessenek a más európai országokban való tanulás előnyeiből;
• az intézmények közötti együttműködés támogatása és a fogadó intézmények oktatási környezetének gazdagítása;
• olyan szakképzett fiatalok testületének kialakítása, akik nemzetközi nyitottsággal és tapasztalattal felvértezve a jövő szakértői lehetnek;
• a kredit-átutalások és a külföldi tanulmányi időszakok elismerésének megkönnyítése az ECTS vagy más kompatibilis kreditrendszer segítségével.

HALLGATÓK ELHELYEZÉSE (vállalatoknál, képzési központokban, kutatási központokban stb.)

A tevékenység célkitűzései és leírása

Az elhelyezés tulajdonképpen szakmai gyakorlati időszak egy vállalatnál vagy szervezetnél egy másik, programban résztvevő tagországban, amelynek célja a diákok képzése a munkaerőpiac követelményeihez történő alkalmazkodás érdekében. A hallgatói elhelyezés befogadó szervezetei lehetnek vállalatok, képzési központok, kutatási központok vagy egyéb szervezetek.

Az egyéni elhelyezések jellemzői:
• a küldő felsőoktatási intézmény teljes mértékben elismeri a külföldön töltött időszakot;
• a program egy tanulmányi szerződést (Learning Agreement) biztosít az elhelyezési időszak programjára vonatkozóan. Ezt a szerződést a küldő felsőoktatási intézmény és a befogadó szervezet el kell hogy fogadja.
• az elhelyezési folyamat a küldő felsőoktatási intézmény, a befogadó szervezet és a kedvezményezett által jóváhagyott szerződés alapján történik.

Oktatói mobilitások külföldi felsőoktatási intézményekben való oktatás céljából

Célkitűzések:
• lehetővé teszi, hogy azok a hallgatók, akik nem tudnak résztvenni egy mobilitási programban, részesülhessenek a más európai országokból származó tanerő tudásából és tapasztalatából;
• elősegíti a tapasztalat- és szaktudáscserét az oktatási technika területén;
• bátorítja az egyetemeket, hogy az általuk felajánlott tantárgyakat kibővítsék, és tartalmilag javítsák.
• a mobilitás intézményközi egyezmények alapján valósul meg;
• a partner felsőoktatási intézmények előzetesen megegyeznek a látogató oktató által tartandó előadássorozat tartalmáról. A program kedvezményezettjeit a küldő felsőoktatási intézmény választja ki.

AZ OKTATÓK ÉS AZ ADMINISZTRATÍV SZEMÉLYZET KÉPZÉSE FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ÉS VÁLLALATOKNÁL


A tevékenység leírása és célkitűzései

A személyzetképzés általános célkitűzésén belül ez a tevékenység három típusú mobilitást tartalmaz:

1. Az oktatói mobilitás valamely felsőoktatási intézménytől egy vállalat irányába. Ennek célja, hogy a kedvezményezettek tökéletesítsék gyakorlati képességeiket az általuk oktatott területeken. A tevékenységek sokfélék lehetnek szemináriumok, műhelyek, kurzusok, konferenciák, szakképzési periódusok stb. formájában.
2. Az adminisztratív személyzet mobilitása a felsőoktatási intézménytől egy partnerintézmény irányába. Ennek célja, hogy a kedvezményezettek a partnerintézmény tapasztalatából és gyakorlatából tanuljanak, és fejlesszék képességeiket, amelyeket a küldő intézményben betöltött funkciójuk feltételez. A tevékenység formája rövid áthelyezés, tanulmányi út stb. lehet.
3. Az oktatói személyzet mobilitása egy partner intézménybe a tudományos fejlődés céljából.
A kiválasztást a küldő felsőoktatási intézmény végzi, és ugyancsak ő adminisztrálja az ezzel járó ösztöndíjat is.

Bármiféle mobilitási ösztöndíj odaítélésének lényegi feltétele egy, a küldő- és a befogadó intézmény által is jóváhagyott terv betartása. Ez a terv legalább az alábbiakat kell hogy tartalmazza: az általános célkitűzések, a képzési vagy tanulási folyamat nyomán elvárt eredmények és a képzési időszak.

Ezen tevékenység kedvezményezettjei oktatók vagy az adminisztratív személyzet tagjai egy felsőoktatási intézményben.

1.2. Az ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS program a Babes-Bolyai Tudományegyetemen


A Babes-Bolyai Tudományegyetem 1998 óta vesz részt az ERASMUS (volt SOCRATES) programban, azóta évről évre növelte a diákmobilitási kínálatot és az oktatói mobilitási lehetőségek kínálatát is, egyben diverzifikálva a partner intézményeket és a tanulmányi területeket is.

A 2007/2008-as tanévben a Babes-Bolyai Tudományegyetem összesen 378 hallgatói mobilitást hirdetett meg, amelynek összesített időtartama 2069 hónap.

Az oktatói és hallgatói mobilitások számát az egyetemünk és más európai uniós, svájci vagy norvég egyetemek között aláírt kétoldalú szerződések szabályozzák meghatározott időtartamra. A kétoldalú szerződésekbe foglalt tevékenységek a kari szintű ERASMUS koordinátorok partnerintézményekkel folytatott együttműködésének eredményeképpen alakultak ki.

Minden, az ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS program keretében aláírt egyezmény a 2007/2008-as tanévre explicit módon előírja:
• az oktatói mobilitások számát;
• a hallgatói mobilitások számát;
• a hónapok számát minden hallgatói (OM) mobilitás esetén;
• a hónapok számát minden oktatói (TS) mobilitás esetén;
• a tanulmányi szintet;
• a tudományterületet;
• az oktatási területet.

A kétoldalú szerződésben szereplő adatok csak mindkét egyetem beleegyezésével módosíthatók.

A hallgatói mobilitásokban való részvétel feltételei


Ahhoz, hogy egy hallgató részt vegyen az ERASMUS mobilitásra történő kiválogatáson, a következő feltételeknek kell egyidejűleg megfelelnie:
• román állampolgárság;
• a Babeş-Bolyai Tudományegyetem hallgatója kell legyen; tanulmányi szinttől (alapképzés, mesteri, doktori) és finanszírozási formától (államilag támogatott, költségtérítéses) függetlenül;
• legalább egy befejezett tanulmányi év a mobilitás megkezdésének időpontjában (csak az alapképzéses szint esetén);
• a legutóbbi vizsgaszesszióban az összes kreditpont megszerzése;
• nyelvvizsga oklevél egy nemzetközi használatú nyelvből vagy abból a nyelvből, amelyen a partner egyetem kurzusait tartják;
• korábban nem volt az ERASMUS program kedvezményezettje európai uniós finanszírozással vagy anélkül.

A kiválogatásba való beiratkozáshoz szükséges okmányok


• A jelölt adatlapja (az ERASMUS koordinátoroknál igényelhető vagy letölthető a Nemzetközi Együttműködések Központjának honlapjáról)
• Típusnyomtatvány (az ERASMUS koordinátoroknál igényelhető vagy letölthető a Nemzetközi Együttműködések Központjának honlapjáról);
• Curriculum Vitae – az ERASMUS programban folytatandó tanulmányok nyelvén;
• Motivációs levél– az ERASMUS programban folytatandó tanulmányok nyelvén;
• A legutóbbi tanévre vonatkozó igazolás vagy anyakönyvi kivonat, valamint a legutóbbi vizsgaszesszió eredményei;
• Idegennyelv oklevél egyszerű másolattal;
• 600 szavas esszé, amelynek témáját a kiválasztás előtt öt nappal hirdetik meg.
A fenti okmánycsomagot egy dossziéval együtt a KGTK épületének ERASMUS irodájába kell leadni (131-es iroda). A dokumentumokat től kezdve lehet leadni (kivéve az esszét, amelyet a kiválasztás előtt kell leadni).

A KIVÁLOGATÁS HELYEI

Link: WWW.CCI.UBBCLUJ.RO

KGTK ELÉRHETŐSÉG


Erasmus koordinátor
OCTAVIAN JULA
Iroda: 131
Tel: 004-0749-044011
Fax: 004-0264-412570
Email: socrates@econ.ubbcluj.ro
octavianjula@econ.ubbcluj.roUltima actualizare: 23-01-2010

Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 10.2013 FSEGA
       webmaster Dr. Daniel Mican   graphic design Mihai-Vlad Guta