Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
      Contabilitate
      Economie politica
      Finante
      Informatica economica
      Limbi moderne si CA
      Management
      Marketing
     L Cadre didactice
     L Consiliul departamentului
      Statistica/Previz/Matem
      DSEGA-limba germană
      DSEGA-limba maghiară
      Administrarea Af.-Sf. Gh.
      Jean Monnet
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
 
 

George Akerlof, Robert J. Shiller , La pescuit de fraieri, Publica, 2016
vezi si alte aparitii editoriale


Google+ Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.52/3/4/5
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
FSEGA Online | FSEGA Alumni | Sustenabilitate | Noutati UBB
Contact | Harta Site

Marketing
Departamentul de MarketingPrograme de studii nivel licență

 

Programe de studii nivel masterat

 

Informații și materiale privind admiterea la programele de masterat
  Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii (AATCS)

   Suport admitere masterat 2016 AATCS
   Proba scrisa de admitere la programul de studii AATCS in 2016 va consta intr-un set de 40-60 de intrebari tip grila.
   Contact: alexandru.chis@econ.ubbcluj.ro


  Strategii și politici de marketing (SPMK)

   Fără a fi eliminatorie și fără a pune în discuție unele răspunsuri prestabilite, proba scrisă din cadrul concursului de admitere, prin câteva întrebări deschise, își propune sa reliefeze cunoștințele acumulate deja de către candidați în sfera marketingului, ca și punct de plecare pentru consolidarea acestora pe parcursul programul de studii masterale (exemple de întrebări deschise: Care sunt modalitățile de denumire a mărcilor de produs? Care sunt funcțiile distribuției? Care sunt obiectivele relațiilor publice?). În pregătirea probei scrise, vă recomandăm parcurgerea unor lucrări de referință pentru teoria și practica de marketing, lucrări care aparțin celor mai semnificativi autori din țară și din străinătate. Simpla lectura a acestora vă va permite deja să dați răspunsuri pertinente la subiectele puse în discuție.
   Contact: marcel.pop@econ.ubbcluj.ro


Departamentul de Marketing a fost constituit în anul 1994 ca o consecinţă a apariţiei unor noi specializări în oferta facultăţii (Marketing; Economia comerţului, turismului şi serviciilor), precum şi datorită introducerii mai multor discipline de marketing în planul de învăţământ al celorlalte direcţii de specializare din cadrul facultăţii noastre. Departamentul asigură, de asemenea, oferta de cursuri specifice pentru celelalte facultăţii ale universităţii (filologie, matematică, sociologie, drept, psihologie, istorie, geografie etc).

În prezent, colectivul catedrei este format din 18 cadre didactice titulare (3 profesori, 6 conferenţiari şi 9 lectori) şi un analist, toate cadrele didactice având titlul de doctor.

Majoritatea cadrelor didactice din departament au beneficiat de stagii de documentare sau de specializare în universităţi de prestigiu din spaţiul Euro-Atlantic.

Departamentul are legături de colaborare cu parteneri interni ( A.S.E. Bucuresti, Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi, Universitatea de Vest Timisoara, Universitatea din Craiova, Camerele de Comert si Industrie din Cluj-Napoca si din Bistrita), precum si cu parteneri din străinatate – universităţi din Clermont Ferrand, Orleans – Franta, Budapesta, Pecs, Gödöll – Ungaria, Vermont University – USA, Trent University din Nottingham – Anglia, Universitatea din Trier – Germania, etc.

Oferta catedrei este diversificată până acum pe 41 discipline predate la diferite niveluri de instruire (licenţă, masterat sau şcoala doctorală).

La nivel de licenţă Departamentul de Marketing asigură susţinerea activităţilor didactice la următoarele discipline: Bazele marketingului, Comportamentul consumatorului, Cercetări de marketing, Politici de marketing, Marketingul serviciilor, Marketingul achiziţiilor, Marketingul mărcii, Conducerea şi promovarea vânzărilor, Târguri şi expoziţii, Marketing financiar-bancar, Expertiza mărfurilor, Marketingul serviciilor nelucrative, Marketing în turism, Turism internaţional, Economia comerţului, Economia turismului, Tehnica operaţiunilor de turism, Agroturism.

La nivel de masterat Departamentul de Marketing asigură susţinerea activităţilor didactice la următoarele discipline: Comportamentul consumatorului şi strategia de marketing, Marketing strategic, Marketingul inovării şi produselor noi, Strategii de marketing financiar, Marketing internaţional, Economia mediului, Designul produselor, Marketing direct şi comunicare promoţională, Strategii de agromarketing, Politici şi strategii în comerţul intern, Publicitate, Negocierea afacerilor, Evaluarea resurselor în turism, Marketingul unităţilor de cazare şi primire, Destinaţii turistice naţionale şi internaţionale, Economia turismului sustenabil, Brand management, Competitivitatea produselor şi marketingul, Marketingul locurilor, Distribuţia, comerţul cu ridicata şi comerţul cu amănuntul, Ecomarketing, Marketing on-line, Marketing relational, Marketing intern si Cercetari calitative de marketing.

Oferta catedrei pentru Şcoala doctorală este compusă din cursuri axate pe: Comportamentul consumatorului, Cercetări de marketing, Marketing strategic, Marketingul serviciilor, Marketing financiar – bancar şi Marketing în turism. Incepând din anul 2008, departamentul este acreditat (IOSUD) pentru conducerea de doctorat în domeniul marketingului. Întreaga oferta didactică este compusă din discipline predate în limbile română, maghiară, engleză, franceză şi germană.

Membrii săi sunt permanent preocupaţi de diversificarea şi de perfecţionarea procesului educaţional la care participă.

Activitatea de cercetare ştiinţifică se concentrează pe domenii prioritare, cum sunt: cercetări de marketing, strategii si politici de marketing, marketingul produselor noi, marketingul financiar-bancar, marketing în turism si servicii, comportamentul consumatorului, dezvoltare durabila, etc.Ultima actualizare: 7-07-2017

Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 10.2013 FSEGA
       webmaster Dr. Daniel Mican   graphic design Mihai-Vlad Guta