Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
      Contabilitate
      Economie politica
      Finante
      Informatica economica
      Limbi moderne si CA
      Management
      Marketing
      Statistica/Previz/Matem
     L Cadre didactice
     L Consiliul departamentului
      DSEGA-limba germană
      DSEGA-limba maghiară
      Administrarea Af.-Sf. Gh.
      Jean Monnet
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
 
 

George Akerlof, Robert J. Shiller , La pescuit de fraieri, Publica, 2016
vezi si alte aparitii editoriale


Google+ Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.52/3/4/5
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
FSEGA Online | FSEGA Alumni | Sustenabilitate | Noutati UBB
Contact | Harta Site

Statistica/Previz/Matem
DEPARTAMENTUL DE STATISTICĂ-PREVIZIUNI-MATEMATICĂConcurs posturi didactice cadre asociate Dep. SPM, sem. I, 2015-2016

Materiale admitere programe masterat

Suport de curs pentru admitere masterat ESA

Precizari metodologice si subiecte de admitere

În prezent, departamentul are în componenta sa 16 cadre didactice proprii (1 profesor universitar, 6 conferentiari universitari, 5 lectori universitari si 4 asistenti universitari) si 1 referent; la realizarea sarcinilor didactice mai contribuie 2 profesori universitari (Muresan S. Anton, Pop Vasile). De asemenea, departamentul are colaborari si cu numeroase cadre didactice din strainatate: prof. dr. Marhuenda Francisco (Uni. Carlos III de Madrid, Spania), prof. dr. Sudholter Peter (Univ. Syddansk, Danemarca), prof. dr. Michel Denuit (Univ Catholique de Louvain, Belgia), prof. dr. Cristophe Hurlin (L’univ. d’Orleans, Franta), prof. dr. Gilbert Colettaz (L’univ. d’Orleans), prof. dr. Cyrille Piatecki (L’univ. d’Orleans, Franta), prof. dr. Christophe Rault (L’univ. d’Orleans, Franta), prof. dr. Xavier Galiegue (L’univ. d’Orleans, Franta), prof. dr. Gregory Levieuge (L’univ. d’Orleans, Franta).

Departamentul asigura sustinerea obligatiilor didactice la urmatoarele niveluri de instruire (licenta, masterat si scoala doctorala) pentru disciplinele: Metode computationale de estimare, Complemente de matematici financiare si actuariale cu MATHEMATICA, Metode cantitative aplicate in deciziile economice (in limba franceza), Matematici aplicate in economie, Teoria Jocurilor, Matematici financiare si actuariale, Cercetari operationale, Modele de crestere economica, Metode cantitative in Agrobusiness, Modele si procese stochastice, Teorii generale ale echilibrului, Probabilitati si procese aleatoare, Metode de simulare Monte Carlo, Statistica descriptiva, Statistica inferentiala, Analiza datelor statistice, Statistica actuariala, Econometrie, Bazele econometriei, Econometrie aprofundata, Econometria datelor de panel, Analiza seriilor cronologice, Analiza multidimensional a datelor, Microeconomie aprofundata, Microeconomie aplicata, Demografie, Previziuni macroeconomice, Dinamica macroeconomica, Teoria si practica sondajelor, Econometria variabilelor calitative, Econometrie financiara, Microeconometrie, Econometrie spatiala, Metode de scoring, Metode de Bootstrap.

Domeniile principale spre care este focalizata munca de cercetare stiintifica sunt: modelarea economico-matematica a fenomenelor si proceselor economice, analiza statistica a datelor, probleme de cibernetica economica, precum si de econometrie. O alta directie priveste elaborarea unor strategii de prognoza.

În continuare, prezentam cercetare stiintifica si recunoastere nationala si internationala a departamentului in perioada 2007-2012, pe baza urmatorilor indicatori:
Carti publicate la edituri recunoscute CNCSIS 27
Studii publicate la edituri recunoscute CNCSIS 2
Carti publicate la alte edituri romanesti 4
Studii publicate la alte edituri romanesti 1
Articole publicate in reviste recunoscute ISI 36
Lucrari publicate in reviste indexate BDI 58
Lucrari publicate in reviste neindexate BDI 4
Articole publicate in reviste recunoscute CNCSIS 9
Articole publicate in alte reviste nationale 4
Lucrari publicate in conferinte stiintifice cotate ISI 26
Lucrari publicate in conferinte stiintifice organizate de societati profesionale internationale 1
Lucrari publicate in conferinte stiintifice indexate BDI 6
Lucrari publicate in conferinte stiintifice neindexate BDI 27
Lucrari publicate in conferinte stiintifice nationale 1
Volume coordonate internationale 2
Volume coordonate nationale 1
Proiecte nationale 11
Contracte nationale 1
Contracte internationale 1
Premii 8
Reprezentari in academii/organizatii 2
Reprezentari in sfera publica 6
Profesuri 2
Conferinte stiintifice invitate 3
Membru in colective editoriale internationale 3
Membru in colective editoriale nationale 7
Referent in colective editoriale internationale 5
Referent in colective editoriale nationale 2
Membru in comitete de organizare a conferintelor internationale 9
Membru in comitete de organizare a conferintelor internationale 1
Participari proiecte nationale 28
Comisii doctorale 13

O mare parte din cadrele didactice din departament au efectuat stagii de cercetare la universitati de mare prestigiu din Franta, Italia, Olanda, Spania, Belgia, Scotia si Ungaria.

Departamentul de Statistica, Previziuni si Matematica are foarte bune legaturi de colaborare cu parteneri din tara de la universitati de prestigiu (Academia de Studii Economice Bucuresti, Universitatea de Vest Timisoara, Universitatea Al. I. Cuza din Iasi) si din strainatate (Universitatile din Orleans, Caen, Leeds, Carlos III de Madrid, Louvain, Trieste, Udine, Roma, Napoli, Universitatea din Murcia si Universitatea Liberă din Bruxelles).

Specializarea de Statistică şi Previziune Economică pregăteşte absolvenţi economişti capabili să utilizeze, în variate domenii de activitate, metode cantitative de analiză şi previziune a fenomenelor economice. Utilitatea statisticii, ca metodă de analiză şi prognoză, se manifestă atât la nivel macroeconomic cât şi microeconomic, în întreg spaţiul afacerilor.

Absolvenţii acestei specializări au abilitatea de a analiza şi sintetiza informaţia statistică în scopul elaborării de previziuni pe termen scurt, mediu şi lung. Aceştia vor participa la elaborarea planurilor de afaceri ale unităţilor economice, vor organiza anchete statistice, vor prelucra, interpreta şi implementa rezultatele acestor anchete în cadrul politicii de marketing respectiv în cadrul procesului decizional, vor gestiona baze de date.

Obiectivele acestui program de studiu urmăresc să dezvolte competenţe generale şi profesionale.

Absolvenţii secţiei de Statistică şi Previziune Economică dobândesc următoarele competenţe generale:
- capacitatea de culegere, procesare şi analiză preliminară a informaţiilor necesare fundamentării şi elaborării deciziilor
- abilitatea de a îndeplini sarcini specifice de executant (asistent manager)
- capacitatea de a asigura interfaţa între nivelele de execuţie şi decizie din cadrul întreprinderilor şi instituţiilor
- abilitatea de comunicare scrisă şi orală inclusiv în cel puţin una – două limbi de circulaţie internaţională
- capacitatea de lucru în echipă
- capacitatea de a iniţia şi dezvolta afaceri proprii.
- capacitatea de analiză a compatibilizării mediului de afaceri romanesc cu cel european

Absolventii programului de studiu de Statistică şi Previziune Economică dobândesc următoarele competenţe profesionale:
- capacitatea de clasificare a informaţiei statistice, precum şi de gestionare a unei baze de date
- aptitudini de execuţie prin stăpânirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice statisticii şi modelării econometrice;
- aptitudini practice de utilizare a pachetelor de programe statistice;
- capacitatea de a organiza anchete statistice, de a prelucra, interpreta şi implementa rezultatele acestor anchete în cadrul politicii de marketing respectiv în cadrul procesului decizional
- capacitatea de elaborare de prognoze pertinente a variabilelor statistice
- capacitatea de analiză şi modelare a seriilor statistice
- capacitatea de elaborare de modele şi tehnici de eficientizare a investiţiilor pe pieţele de capital.


Obiective:
 • satisfacerea aşteptărilor studenţilor,
 • deschiderea către univesităţi naţionale şi internaţionale,
 • susţinerea legăturilor de colaborare cu instituţii de învăţământ superior de profil din ţară şi din străinătate,
 • pregătirea studenţilor corespunzător cu nevoilor de schimbare ale societăţii, capabilă să răspundă cerinţelor pieţei forţei de muncă ale României şi ale Uniunii Europene,
 • îmbunătăţirea imaginii departamentului la nivel naţional şi internaţional.

Valorile promovate:
 • respectul faţă de profesie,
 • creativitate,
 • flexibilitate,
 • competitivitate

Avantaje:
 • dotare tehnică de ultimă oră cu calculatoare şi soft de specialitate ;
 • un corp didactic tânăr, ambiţios, orientat spre cercetare şi colaborare cu studenţii,
 • număr mic de studenţi, ceea ce permite o bună pregătire a acestora şi uşurinţa găsirii unui loc de muncă în domeniu;
 • pe lângă cunoştinţele teoretice studenţii dobândesc multe cunoştinţe practice, fiind în măsură să profeseze imediat dupa terminarea studiilor (sunt cazuri în care studenţii sunt angajaţi încă din timpul studiilor să presteze activităţii ce ţin de pregătirea lor din facultate).

Departamentul de Statistica-Previziuni-Matematica coordonează masteratul de Econometrie şi Statistica Aplicată (ESA). Acest masterat ofera studentilor oportunitatea urmarii unei formatiuni pe doi ani in domeniile:
- Analiza economica cantitativa,
- Asistarea deciziei.

Dualitatea formatiunii (teoretica si practica) permite acumularea de competente recunoscute atat in mediul professional, cat si pentru pregatirea unui doctorat in economie. ESA este o formatiune pluridisciplinara. Analiza econometrica, datorita cresterii complexitatii si diversitatii campurilor de aplicatie necesita o formatiune specifica in care se studiaza mai intai instrumentele necesare, inainte de a fi in masura a le aplica. Absolventii acestui masterat sunt viitori analisti si consultanti in urmatoarele sectoare:
 • Departamente de riscuri ale bancilor comerciale. Tip de activitate: gestiunea modelelor de scoring bancar.
 • Societati de Investitii in Valori Mobiliare (SIVM-uri). Tip de activitate: gestiune de portofoliu (BVB, piata extrabursiera).
 • Societati de Marketing si Cercetari de Piata. Tip de activitate: studiul pietei, analiza datelor (clienti, produse).
 • Societati de asigurare, departamente de actuariat. Tip de activitate: calculul riscului in asigurari.
 • Societati de leasing. Tip de activitate: gestiunea modelelor de scoring.
 • Departamentele de analiză şi previziune din cadrul întreprinderilor.
 • Agenţiile de dezvoltare regională.
 • Primarii si prefecturi.
 • Centrele de cercetări demografice.
 • Direcţiile Judeţene de Statistică şi Institutul Naţional de Statistică.
Department of Statistics-Forecasts-Mathematics

The department consists of 15 full-time teachers. There are also co-operations with university staff from abroad: Prof. PhD Marhuenda Francisco (Uni. Carlos III de Madrid, Spain), Prof. PhD Sudholter Peter (Univ. Syddansk, Denmark), Prof. PhD Michel Denuit (L’univ. Catholique de Louvain, Belgium), Prof. PhD Cristophe Hurlin (L’univ. d’Orleans, France), Prof. PhD Gilbert Colettaz (L’univ. d’Orleans, France), Prof. PhD Cyrille Piatecki (L’univ. d’Orleans, France), Prof. PhD Christophe Rault (L’univ. d’Orleans, France), Prof. PhD Xavier Galiegue (L’univ. d’Orleans, France), Prof. PhD Gregory Levieuge (L’univ. d’Orleans, France), Prof. PhD Volpe di Prignano (Univ. La Sapienza, Rome, Italy), Prof. PhD Flavio Pressaco (Univ. Udine, Italy).

The department is responsible for the following courses for undergraduate, master and PhD students: Mathematics for Economists, Games Theory with Applications, Financial and Actuarial Mathematics, Financial Calculus, Modelling of the Economic Growth, Quantitative Methods in Agro-Business, Probability and Stochastic Processes, Monte Carlo Simulation Methods, Instruments of Applied Mathematics, Statistics, Inferential Statistics, Analysis of Statistical Data, Time Series Analysis, Statistics of Administration, Econometrics, Economic Forecasting, Applied Microeconomics, Computational Estimation Methods, Actuarial Statistics, Spatial Econometrics, Complements of Financial and Actuarial Mathematics using MATHEMATICA, Scoring Methods, Bootstrap Methods, Micro Econometrics, Financial Econometrics, Econometrics of Qualitative Variables, Panel Data Econometrics, Demography, General Theories of Equilibrium. The staff of the department is also teaching a wide range of special courses for the master students from the Economic Faculty as well as from other faculties of Babes-Bolyai University (e.g. European Studies Faculty). The department is also responsible for the Econometric and Applied Statistic master.

The main fields of the academic research within the department are mathematical-economical modelling of the economic processes, statistical data analysis, economical cybernetics problems, econometrics, etc. Another research direction concerns the development of new forecast strategies.

Some staff of the department takes part in research grants: 12 national grants and 1 international grant. Within the period 2007-2012, as a result of the academic research work, the following publications have been issued: 36 ISI articles, 34 books and monographs in Romanian, 28 published papers at communication sessions and scientific conferences held in Romania and abroad, 26 ISI papers published at international conferences, 64 articles reviewed/indexed in economic and mathematics international databases.

Some of the department staff had very fruitful research stages at well-known universities from France, Italy, The Netherlands, Spain, Belgium, Scotland and Hungary.

The Department of Statistics-Forecasts-Mathematics has tight connections with Romanian and foreign universities (e.g. Orleans University, Leeds University, Louvain University, Caen University, Rome University, Trieste University, Udine University, Napoli University, Murcia University, Carlos III de Madrid University, Free University of Brussels).


 • Opera Omnia  Ultima actualizare: 27-05-2016

  Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
  Va rugam mult sa ne contactati.

 •        Copyright © 10.2013 FSEGA
         webmaster Dr. Daniel Mican   graphic design Mihai-Vlad Guta