Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
      Licenta
      Masterat
      Doctorat
      Executive Education
      Linia romana
      Linia maghiara
      Linia germana
      Studii in limba engleza
      Studii in limba franceza
      IDFR
     L Programare examene
     L ORAR IDFR
     L Optionale IDFR
     L Portal IDFR
     L Anunturi
     L Generalitati
     L Cadrul organizatoric
     L Continut proces invatamant
     L Baza materiala
    L Proceduri pt acreditare
     L Cadrul juridic
     L Echipa manageriala
     L Studenti de la IDFR
     L Personal didactic
     L Resurse financiare
     L Burse
      Program CIMA
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gabriela Bodea,, Clash-ul crizelor sau viclenia lumii asimetrice (Ediția a doua), Presa Universitară Clujeană, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA

Proceduri pt acreditare

Proceduri pentru acreditare si evaluare periodica

Institutia de învãtãmânt superior care intentioneazã sã ofere programe de studiu ID va proiecta, implementa si administra aceste programe utilizând aceleasi principii generale cu cele folosite la forma de învãtãmânt cu frecvenţă, tinând însã seama de specificul tehnologiei ID.

Procedura de evaluare academicã a functionãrii ID se realizeazã prin autoevaluare, în cadrul institutiei de învãtãmânt superior, si prin evaluare externã realizatã de cãtre ARACIS.

Institutiile de învãtãmânt superior pot solicita obtinerea autorizãrii provizorii (pentru durata unui ciclu de studii) sau a acreditãrii programelor de studiu oferite prin ID, numai pentru acele specializãri care au fost autorizate provizoriu sau acreditate la forma de învãtãmânt cu frecvenţă.

Pot fi organizate si sustinute programe de studiu ID în parteneriat, de cãtre consortii constituite conform cu legislatia în vigoare. În acest caz solicitarea de obtinere a acreditãrii programelor de studiu ID se face de cãtre o singurã institutie de învãtãmânt superior acreditatã, declaratã ca institutie coordonatoare.

Institutia coordonatoare a programelor de studiu ID elaboreazã un Raport de autoevaluare pentru fiecare specializare, pe baza criteriilor stabilite de Legea 88/1993, de HG 1011/26.10.2001 privind organizarea si functionarea ID în învãtãmântul superior precum si a Standardelor de Învãtãmânt la Distantã elaborate de ARACIS.

Conform acestor criterii, pentru obtinerea autorizãrii provizorii, institutia de învãtãmânt superior va demonstra documentat cã dispune de resurse financiare asigurate si garantate necesare derulãrii programului ID pentru cel putin un an academic, de baza materialã adecvatã asigurãrii suportului si serviciilor cãtre studenti, de resurse de învãtãmânt specifice si o retea tutorialã cu cadre de specialitate pregãtite în tehnologia ID pentru toate disciplinele aferente primului an de studiu din planul de învãtãmânt si asigurã administrarea întregului proces ID prin departamentul / centrul ID. Ca urmare a analizei raportului de autoevaluare, a verificãrii îndeplinirii Standardelor ID, a vizitelor efectuate în institutiile solicitante si a raportului comisiilor de specialitate ale ARACIS, Comisia de specialitate – Învãtãmânt la Distantã, va întocmi un raport de evaluare, în baza cãruia ARACIS va propune acordarea sau neacordarea autorizãrii provizorii a functionãrii specializãrii în sistem ID. Raportul elaborat de ARACIS va fi transmis Ministerului Educatiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului si institutiei solicitante.

Procedura de acreditare a programelor de studiu oferite prin ID, se declanseazã la cererea institutiei de învãtãmânt superior, pentru specializãrile care au fost acreditate la forma de învãtãmânt cu frecvenţă, care au demonstrat cã au desfãsurat pentru aceste specializãri activitãti specifice ID în conformitate cu Standardele de Învãtãmânt la Distantã pentru cel putin un ciclu de studii. Termenul de depunere al cererii nu poate depãsi un an de la data absolvirii primei promotii de absolventi prin tehnologia ID.

Institutia de învãtãmânt superior va urma aceeasi procedurã ca în cazul solicitãrii obtinerii autorizãrii provizorii, îndeplinind integral criteriile prevãzute în Standardele de Învãtãmânt la Distantã pentru întreaga duratã a specializãrii.

Procedura de evaluare academicã a programelor de studiu ID se bazeazã pe un ansamblu de criterii specifice, definite si cuantificate prin Standardele de Învãtãmânt la Distantã. Aceste criterii se referã la principiile fundamentale de organizare, implementare si functionare: cadrul organizatoric, studenti, personalul didactic si tutorial, continutul învãtãmântului, medii de instruire, evaluare, servicii pentru studenti, baza materialã si responsabilitãti financiare.

Standardele de Învãtãmânt la Distantã precizeazã cerintele minimale obligatorii pentru fiecare criteriu si sunt aceleasi atât pentru obtinerea autorizãrii provizorii cât si pentru obtinerea acreditãrii. Deosebirea constã numai în perioada la care se referã evaluarea: minimum un an de studii pentru autorizarea provizorie si întreaga perioadã de studiu, prevãzutã în planul de învãtãmânt, pentru obtinerea acreditãrii.Ultima actualizare: 27-11-2012

Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 24-04-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta