Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
      Licenta
      Masterat
      Doctorat
      Executive Education
      Linia romana
      Linia maghiara
      Linia germana
      Studii in limba engleza
      Studii in limba franceza
      IDFR
     L Programare examene
     L ORAR IDFR
     L Optionale IDFR
     L Portal IDFR
     L Anunturi
    L Generalitati
     L Cadrul organizatoric
     L Continut proces invatamant
     L Baza materiala
     L Proceduri pt acreditare
     L Cadrul juridic
     L Echipa manageriala
     L Studenti de la IDFR
     L Personal didactic
     L Resurse financiare
     L Burse
      Program CIMA
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gabriela Bodea,, Clash-ul crizelor sau viclenia lumii asimetrice (Ediția a doua), Presa Universitară Clujeană, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA

Generalitati

Dezvoltãrile recente din domeniul tehnologiilor informationale si cel al comunicatiilor au produs o schimbare esentialã atât în planul necesitãtilor de dobândire a cunostintelor si a capacitãtii de a rãspunde acestora, cât si în modul în care sunt oferite programele de studiu în cadrul institutiilor de învãtãmânt. Principala modificare se referã la oferta de învãtãmânt centratã pe nevoile studentului, care îl plaseazã în centrul procesului de învãtãmânt si la integrarea tehnologicã a resurselor de învãtãmânt distribuite. Din acest punct de vedere, ID se concentreazã mai mult pe modul în care studentul învatã si mai putin asupra locului în care acesta învatã.

Învãtãmântul la Distantã (ID) este un proces educational, care pune la dispozitia studentilor resurse de învãtãmânt cu urmãtoarele caracteristici:

- separarea în timp si / sau spatiu a studentilor în raport cu institutia care oferã programe de studiu, a studentilor între ei si a studentilor fatã de resursele de învãtãmânt si cadrele didactice;

- interactiunea între studenti si institutia care oferã programe de studiu, cu ceilalti studenti si între studenti si resursele de învãtãmânt se realizeazã prin unul sau mai multe medii de comunicare bidirectionale.


Învãtãmântul la Distantã implicã utilizarea unei game largi de tehnologii de învãtãmânt: materiale de studiu tipãrite, tehnici audio si video interactive, multimedia, tele-cursuri, tehnologii de învãtare mediate de calculator sau retele de calculatoare, etc. Prin natura sa, ID este o formã flexibilã de educatie, întrucât oferã studentilor posibilitatea de a opta asupra locului si timpului în care sã se instruiascã. De asemenea, ID oferã studentilor posibilitatea de a studia individual, la locul de muncã sau acasã si de a desfãsura activitãti de învãtãmânt în grup, în centre ID situate la distantã fatã de institutia de învãtãmânt.

Conform art. 2 din H.G. nr.1011/2001, programele universitare din sistemul ID pot asigura următoarele tipuri de pregătire profesională:

  • Calificări superioare universitare finalizate prin examene de licenţă/diplomă, corespunzătoare formei de învăţământ superior de lungă durată;
  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.
Pentru asigurarea calitãtii proceselor educationale oferite prin ID, se impune utilizarea unei metodologii unitare de evaluare si acreditare. Acreditarea si evaluarea academicã periodicã a programelor care asigurã calificãri universitare superioare se face în baza standardelor si metodologiei elaborate de cãtre – AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (ARACIS)

Acreditarea este un proces de recunoastere publicã conform cãruia programele de studiu prin ID, oferite de o institutie de învãtãmânt superior, îndeplinesc cerintele minime ale unor standarde specifice.

Acreditarea oferã beneficiarilor sistemului ID garantia cã institutia de învãtãmânt are asigurate resurse financiare pentru derularea programelor de studiu, are planuri de învãtãmânt conforme specializãrii, dispune de personal calificat pentru a opera cu tehnologii ID, dispune de facilitãti si echipamente adecvate pentru învãtare si evaluare prin tehnologia ID, are o politicã de management si promovare a programelor de studiu prin ID care respectã etica profesionalã.Ultima actualizare: 27-11-2012

Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 24-04-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta