Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
      Licenta
      Masterat
      Doctorat
      Executive Education
      Linia romana
      Linia maghiara
      Linia germana
      Studii in limba engleza
      Studii in limba franceza
      IDFR
     L Programare examene
     L ORAR IDFR
     L Optionale IDFR
     L Portal IDFR
     L Anunturi
     L Generalitati
     L Cadrul organizatoric
     L Continut proces invatamant
     L Baza materiala
     L Proceduri pt acreditare
     L Cadrul juridic
     L Echipa manageriala
     L Studenti de la IDFR
     L Personal didactic
    L Resurse financiare
     L Burse
      Program CIMA
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gabriela Bodea,, Clash-ul crizelor sau viclenia lumii asimetrice (Ediția a doua), Presa Universitară Clujeană, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA

Resurse financiare

Institutia de învãtãmânt superior care organizeazã programe de studiu ID trebuie sã fie capabilã, din punct de vedere financiar, sã asigure servicii educationale de calitate, la un nivel similar cu cel oferit de învãtãmântul cu frecvenţă.

Institutia care oferã programe de studiu prin ID va dispune de resurse financiare asigurate pentru întreaga perioadã de studiu conform planurilor de învãtãmânt aprobate.

Resursele financiare vor oferi tuturor studentilor înmatriculati într-un program de studiu ID o perspectivã rezonabilã de a putea finaliza studiile începute. Planurile financiare vor contine asigurãri adecvate pentru a acoperi toate responsabilitãtile institutiei cãtre studenti sau parteneri, precum si procedee specifice de recuperare a datoriilor.

Politicile financiare ale institutiei vor exprima clar modul în care veniturile si cheltuielile asociate fiecãrei activitãti de pregãtire, desfãsurare si finalizare a programelor de învãtãmânt ID vor fi împãrtite între institutia de învãtãmânt, partenerii acesteia si studenti, precum si modul în care acestea variazã în functie de numãrul de studenti înmatriculati în programul de studiu.

Resursele financiare aprobate si alocate fiecãrui program de studiu ID vor tine seama de situatii neprevãzute la un nivel care asigurã ca orice variatie între performanta financiarã planificatã si cea realã nu va compromite standardele academice si interesele studentilor. Acestea vor trebui protejate chiar in situatii în care numãrul de studenti înmatriculati nu concordã cu cel prevãzut initial.

Institutia care oferã programe de studiu ID va demonstra documentat cã utilizeazã cel putin 25% din veniturile obtinute prin taxe pentru dezvoltarea bazei materiale.

Pentru a obtine autorizare provizorie, institutia care oferã programe de studii ID va demonstra documentat cã din punct de vedere financiar poate asigura pentru cel putin un an universitar derularea în conditii corespunzãtoare a programului

Taxe si rambursãri

Taxa de studiu reprezintã contravaloarea tuturor serviciilor oferite studentului de cãtre institutia de învãtãmânt superior în cadrul programelor de studiu ID. Taxa de studiu cuprinde o serie de costuri cuantificate separat pentru fiecare componenta a programului de studiu dupã cum urmeazã:

- costuri de înmatriculare;
- costul materialelor didactice (manuale de studiu, ghiduri, caiete de lucrãri, etc.);
- costul pachetelor software, casete video / audio /, CD-uri etc.;
- costuri de utilizare a unor echipamente specifice necesare desfãsurãrii procesului de pregãtire;
- costul serviciilor educationale, tutoriale si administrative;
- costuri de utilizare a unor servicii educationale oferite de terti si care fac parte integrantã din procesul de instruire;
- costuri pentru asigurarea întâlnirilor periodice fatã în fatã si a verificãrilor pe parcurs, ca parte integrantã a procesului de instruire;
- costuri pentru asigurarea accesului prin diferite mijloace IT la baza materialã de care dispune institutia si partenerii acesteia;
- costuri de examinare, conform reglementãrilor interne;
- cheltuieli de regie;
- cheltuieli de dezvoltare;
- alte cheltuieli.

Taxa de studiu, aprobatã de Senatul Universitãtii va fi specificatã în contractul de scolarizare si poate fi reactualizatã anual.

Taxa de studiu este unicã pentru toti studentii unui an de studiu, la aceeasi specializare, indiferent de locul de desfãsurare a programului ID (local sau în teritoriu).

Reducerile de taxe si facilitãtile special acordate trebuie anuntate din timp, cu mentionarea datei limitã pânã la care acestea sunt valabile.

Rambursare a taxelor de studiu

Institutia de învãtãmânt superior, care oferã programe de studiu ID, va accepta existenta unor cauze obiective, pentru care studentii înmatriculati nu mai pot continua programul de studiu. În consecintã, institutia trebuie sã aibã o politicã echitabilã de ajustare a taxelor si de rambursare partialã sau totalã a acestora. Institutia va tine la zi toate înregistrãrile privind cazurile de rambursare a taxelor de studii.

Fiecare institutie care oferã programe de studiu prin ID va face publicã procedura de returnare a taxelor de studiu achitate de studenti în cazul în care acestia decid sã îsi anuleze înmatricularea. Rambursarea se va face în maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii de anulare a înmatriculãrii.

Pânã la exprimarea în scris a retragerii de la programul de studiu la care s-a înmatriculat, fiecare student care a plãtit taxa de studiu este îndreptãtit sã primeascã toate resursele de învãtãmânt.

Criteriile de rambursare partialã sau totalã a taxelor de studiu fac parte integrantã din contractul de scolarizare semnat între institutie si student. Cerintele minime ale acestor criterii sunt:

- Studentii care solicitã anularea înmatriculãrii în cinci zile de la semnarea contractului dar nu au primit resursele de învãtãmânt, vor primi înapoi taxa de studiu plãtitã, din care se scad cheltuielile de înmatriculare. Studentilor care au primit si resursele de învãtãmânt li se va retine si costul acestora.

- Dacã cererea de anulare a înmatriculãrii se face dupã cinci zile de la semnarea contractului dar înaintea primei activitãti tutoriale directe, institutia poate retine o parte din taxa de studiu ca nerambursabilã reprezentând cheltuieli administrative. Aceastã sumã de bani nerambursabilã va reprezenta cel mult 15% din toatã taxa de studiu, la care se adaugã costul resurselor de învãtãmânt primite.

- Dacã cererea de retragere se face dupã completarea primei activitãti tutoriale directe, dar la mai putin de 50% din totalul activitãtilor tutoriale programate, institutia de învãtãmânt va retine cel mult 50% din totalul taxei de studiu, ca nerambursabilã, la care se adaugã costul resurselor de învãtãmânt primite.

- Dupã completarea a mai mult de 50% din totalul activitãtilor tutoriale programate, institutia de învãtãmânt este îndreptãtitã sã retinã întreaga taxã de studiu primitã.

- Toate procedurile referitoare la taxele de studiu si rambursarea partialã sau totalã a acestora se vor aplica unitar si echitabil de cãtre toti partenerii cu care institutia de învãtãmânt are semnate acorduri de parteneriat.Ultima actualizare: 27-11-2012

Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 24-04-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta